BESPOVRATNA SREDSTVA ZA DIGITALIZACIJU NA PODRUČJU PAMETNE TVORNICE

Objavljen je poziv za „Bespovratne potpore za digitalizaciju“ za mikro, male i srednje poduzetnike.

 
Ciljna skupina

mikro, mali i srednji poduzetnici

Rokovi za dostavu projektnih prijedloga

1. srpnja – 12. kolovoza 2022.

Iznos sredstava

150.000,00 – 750.000,00 kn

*Ukupno je raspoloživo 260.000.000 kn

 

Cilj natječaja

 

Digitalna transformacija poduzeća ulaganjem u:

 

Digitalne alate i opremu

 

Jačanje digitalnih vještina za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa

 
 

Projekti trebaju rezultirati:

 

Jačanjem tržišne pozicije poduzeća

 

Rastom produktivnosti

 
 

Uvjeti

 • pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće,
 • najmanje tri (3) zaposlena na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog,
 • prijavitelj u projektnom prijedlogu mora navesti vlastite kapacitete za provedbu projekta potrebne za organizaciju predmetne aktivnosti, kao i za provedbu post-projektnih aktivnosti.

Prihvatljive aktivnosti

Uvođenje novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi kroz:

 • izradu/ razvoj/ nabavu digitalnih rješenja i tehnologija namijenjenih unapređenju digitalizacije u svrhu digitalne transformacije poslovanja/ poslovnih procesa/ proizvodnje,
 • implementaciju, prilagodbu, integraciju digitalnih rješenja i tehnologija s postojećim/ novim unutrašnjim/ vanjskim sustavima koja pridonose digitalizaciji u svrhu digitalne transformacije poslovanja,
 • jačanje digitalnih vještina zaposlenika, uključujući vještine povezane s tehnologijama u oblaku, povezano s prethodno navedenim aktivnostima.
 

Projektne aktivnosti trebaju završiti u roku od 24 mjeseca.

Na što se mogu utrošiti sredstva

 • troškovi nabave opreme, hardwarea, softwarea i pripadajućih edukacija,
 • troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. ERP, CRM, DMS, HRM, CMS, CAD, CAM, …),
 • troškovi za licence za kupnju i nadogradnju softvera (trajne ili najam od najviše od dana nabave do kraja trajanja provedbe projekta) ili nabavu prava korištenja u razdoblju od najviše od dana nabave do kraja trajanja provedbe projekta,
 • troškovi korištenja raznovrsnih usluga računalnog oblaka (Cloud),
 • SaaS,
 • IaaS,
 • PaaS,
 • WPaaS,
 • troškovi projektiranja i nabave opreme za potrebe naprednih sustava digitalizacije kao npr. Interneta stvari, naprednih mrežnih sustava i procesa za Industriju 4.0 i sl.,
 • izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti,
 • troškovi implementacije rješenja i opreme za kibernetičku sigurnost,
 • troškovi usluge pripreme Plana digitalne transformacije.
 

Ako ste zainteresirani za Bespovratna sredstva za digitalizaciju na području Pametne tvornice, obratite nam se s povjerenjem.

 
 
 
 
 
 
 

Vaučeri za digitalizaciju

 

Cilj Vaučera za digitalizaciju

 

Jačanje kapaciteta MSP-ova za provedbu digitalizacije

 

Početak procesa Digitalne transformacije

 

Povećanje razine digitalne zrelosti poduzeća

 

Povećanje konkurentnosti

 

Otpornost poduzeća zbog korištenja digitalnih tehnologija

 
 

Ciljna skupina za ovaj oblik financiranja su

MSP-ovi koji žele razviti digitalni poslovni model, ojačati vlastite kapacitete za digitalizaciju i Digitalnu transformaciju, ili poboljšati svoju kibernetičku sigurnost. Vaučer za razvoj složenih digitalnih proizvoda i usluga namijenjen je MSP-ovima s određenom razinom digitalne zrelosti.

 

Culmena u sklopu projekta „100 Pametnih tvornica“ nudi pisanje Strategije Digitalne transformacije i Audit spremnosti za Industriju 4.0. Navedene aktivnosti predstavljaju početnu fazu projekta Digitalne transformacije, a predstavljaju prihvatljivi trošak u sklopu pojedinih Vaučera.

 

Vrste vaučera

 

Vaučer za Digitalnu transformaciju

Svrha:

- omogućiti provjeru potencijala za digitalizaciju u MSP-ovima, pomoći MSP-ovima da ispitaju održivost ideja i oblikuju strategije za moguću digitalnu transformaciju. Navedeno uključuje procjenu stanja u poduzeću izradom plana razvoja digitalnih kapaciteta poslovanja i strategije digitalne transformacije. Ulaganje bi trebalo rezultirati temeljitim istraživanjem koje bi osiguralo nužne informacije za pripremanje poduzeća na ulaganje u digitalnu transformaciju.

Prihvatljivi troškovi u prethodnom natječaju bili su:

 • izrada Strategije Digitalne transformacije,
 • opći troškovi,
 • vanjske usluge.
Vaučer za Digitalnu transformaciju

Vaučer za kibernetičku otpornost

Svrha:

- povećati kibernetičku sigurnost uvođenjem sigurnosnih provjera sustava.

Prihvatljivi troškovi u prethodnom natječaju bili su:

 • usluge subjekata za istraživanje i razvoj koje mogu uključivati materijalne troškove koji nastanu kao dio usluga razvoja, npr. izrada prototipa.
Vaučer za kibernetičku otpornost
 
 

NAPOMENA: Navedene informacije temeljene su na prethodnim natječajima, a detalje novih objavit ćemo nakon objave javnih poziva.

 

Ako ste zainteresirani za provedbu aktivnosti Vaučera za digitalizaciju, obratite nam se s povjerenjem.