Leadership & komunikacija
 

Važnost Leadershipa i komunikacije

Kako bi poslovanje bilo uspješno, potrebno je efikasno upravljanje na svim razinama poduzeća. Većina poduzeća ima organizaciju podijeljenu na timove, koje vode Voditelji timova. Najuspješniji su oni timovi koje vode lideri.

Koje su karakteristike dobrog lidera?

Dobro komunicira i prilagođava komunikaciju svakom članu tima
Empatičan je
Inspirira
Motivira
Ima jasnu viziju
Sudjeluje u aktivnostima
Transparentno definira zadatke
Traži feedback
 

„Ne možemo voditi druge, ako nismo naučili voditi sebe.” Robin Sharma, stručnjak za leadership.

 
Leadership & komunikacija

Lider svojim ponašanjem daje primjer svim članovima u svom timu. On ne zapovijeda, već vodi. Njegov je zadatak inspirirati tim i pomoći svakom članu tima da maksimalno iskoriste sve svoje potencijale. Odgovoran je i za zadovoljstvo članova tima koje se očituje u poslovnim rezultatima. Zastarjela je filozofija u kojoj se vodstvo temelji na strahu, dominaciji i kontroli.

Nova filozofija vodstva temelji se na suradnji, povjerenju, inspiraciji, podršci i integritetu.

Vrlo važan dio Leadershipa je self-management, odnosno upravljanje sobom. Odnosi se na upravljanje osobnim resursima - vremenom, zadacima, ciljevima, a uključuje osvještavanje i razvoj vlastitih potencijala.

 

Razlika Menadžera i Lidera

Leadership & komunikacija

Menadžer je odgovoran za ispunjavanje ciljeva organizacije i upravljanje svojim podređenima. Svi menadžeri mogu biti i lideri, a navedena kombinacija utječe na bolje poslovne rezultate, motiviranije i zadovoljnije zaposlenike i izvršavanje strateških, taktičkih i operativnih ciljeva poduzeća. Lideri ostvaruju poslovne ciljeve, ali su fokusirani i na „soft“ dijelove poslovanja – zaposlenike, odnose, dugoročne ciljeve i viziju. 

Lideri pokazuju visok stupanj emocionalne inteligencije. Ona se temelji na samosvijesti, sposobnosti upravljanja svojim emocijama, motivacijom i ponašanjem, razumijevanju drugih ljudi te kreiranju uspješnih odnosa i komunikacije s drugim ljudima. Dobra vijest je da se emocionalna inteligencija može povećati i razviti raznim alatima.

 
Leadership & komunikacija

Komunikacija

Dobra komunikacija temelj je svih osobnih i poslovnih odnosa. Način na koji komuniciramo stvara percepciju nas kao osobe, privatno i poslovno. Kao što osmijeh i lijepa riječ otvaraju sva vrata, tako dobra poslovna komunikacija otvara razne poslovne prilike.

Različite su vrste komunikacije i važno je znati kada koju koristimo, a navedeno se može naučiti.

 

Edukacija i moduli

Naše in-house radionice kombinacija su praktičnih vježbi, igranja uloga, planiranja komunikacije i vježbe scenarija. Na radionicama vas očekuje odlična atmosfera, a uči se kroz zabavan i opušten pristup, jer je dokazano da se na taj način najbrže usvaja znanje. Testiramo način komunikacije i na mjestu ga ispravljamo, dajući alate za pravilnu komunikaciju.

In-house radionice se odnose na 8-10 ljudi, no moguće su i manje grupe, a i rad s pojedincima.

 

Edukacija uključuje sljedeće module:

 
Upravljanje sobom i upravljanje timom
SWOT analiza – osobna i timska
Pravilna komunikacija
Upravljanje konfliktima
Kako stvoriti uspješan tim
Motiviranje tima i pojedinaca
Delegiranje
Davanje feedbacka
Tehnike smanjenja stresa
 
 

Što možete očekivati nakon edukacije:

 
 • Jednostavnija i lakša komunikacija

 •  
 • Bolja suradnja

 •  
 • Ugodnija atmosfera

 •  
 • Bolja motiviranost članova tima

 •  
 • Prepoznavanje vlastitih i timskih snaga i slabosti, pretvaranje slabosti u snage

 •  
 • Manje konflikata

 •  
 • Veće zadovoljstvo u obavljanju svakodnevnog posla

 •  
 • Otkrivanje talenata i snaga članova tima

 •  
 • Manje grešaka zbog šumova u kanalu komunikacije

 •  
 • Bolji poslovni rezultati

 •  
 • Transparentna komunikacija

 •  
 • Stvaranje timskog duha

 •  
 • Stvaranje pozitivne perspektive

 •  
 • Bolji pristup poslu

 •  
 • Povećanje employee engagementa

 •  
 • Bolje upravljanje emocijama i reakcijama

 •  
 • Dobivanje tehnika za smanjenje stresa i opuštanje

 •  
 

Culmena vam može pomoći u razvoju liderskih i komunikacijskih sposobnosti. Obratite nam se s povjerenjem.

   Kontaktirajte nas