Audit spremnosti za Industriju 4.0
 

Zahtjevi današnjeg tržišta potaknuli su hrvatska poduzeća na promjenu poslovanja i transformaciju u smjeru Industrije 4.0, a prije transformacije poslovanja potrebno je jasno utvrditi trenutno stanje poduzeća i u što je potrebno uložiti sredstva.

 

Što je audit spremnosti za Industriju 4.0?

 

Audit spremnosti je Culmenina usluga koja omogućava poduzećima uvid u trenutno stanje procesa, opreme i resursa s obzirom na zahtjeve Industrije 4.0, a pruža i brojne benefite svim poduzećima koja planiraju ulaganja u opremu, modernizaciju proizvodnih linija, digitalnu transformaciju ili transformaciju u Pametnu tvornicu. Također, Audit je ujedno i polazišna točka za donošenje odluka u poslovanju i određivanje prioriteta investicija.

Rezultat Audita je izvještaj koji jasno prikazuje stvarno stanje svih odjela u poduzeću i definira ključna ulaganja i potrebne korake za stabilizaciju, optimizaciju, modernizaciju ili transformaciju poduzeća.

 

Metodologija rada

Metoda rada zasniva se na Culmeninoj inovativnoj metodologiji transformacije poduzeća Culis, a obuhvaća detaljnu analizu svih poslovnih procesa, postojeće tehnologije, zaposlenika i organizacije u ključnim odjelima poduzeća s obzirom na tri temelja transformacije u Pametnu tvornicu: Lean, Digitalizaciju i Green.

Analiza obuhvaća sva ključna područja djelatnosti poduzeća potrebna za zadovoljavanje tržišnih zahtjeva Industrije 4.0 te procjenu zastupljenosti i potencijala ključnih tehnologija Industrije 4.0 u poduzeću.

 
 

Kome je usluga namijenjena?

Navedena usluga namijenjena je proizvodnim poduzećima iz raznih grana industrije.

Nakon provedenog audita poduzeća će dobiti izvještaj, na temelju kojeg će dobiti uvid u:

 • Trenutnu razinu implementacije Leana,
 • Trenutnu razinu digitalizacije,
 • Trenutnu razinu ekološke održivosti,
 • Trenutno stanje svojih procesa s obzirom na zahtjeve Industrije 4.0,
 • Trenutno stanje tehnologije s obzirom na zahtjeve Industrije 4.0,
 • Trenutno stanje resursa s obzirom na zahtjeve Industrije 4.0,
 • Spremnost organizacijske strukture za Industriju 4.0,
 • Spremnost zaposlenika za Industriju 4.0.
 

Benefiti za poduzeća nakon provedenog audita

 • Određivanje ključnih područja za investicije u poduzeću,
 • Određivanje smjera rasta i razvoja poduzeća,
 • Određivanje ključnih tehnologija Industrije 4.0 potrebnih za unaprjeđenje poslovanja,
 • Priprema za izradu strategije transformacije poduzeća u pametno poduzeće.
 

Trajanje Audita

Predviđeno vrijeme provedbe Audita je do 10 radnih dana, što uključuje:

 

- 1 – 3 radnih dana za snimku poduzeća, ovisno o veličini i kompleksnosti poduzeća,

- 5 radnih dana za analizu i pisanje izvještaja od strane konzultanata te prezentacija analize i prijedloga za unaprjeđenje.

 
 

Ako želite saznati spremnost svojeg poduzeća na zahtjeve Industrije 4.0, obratite nam se s povjerenjem!