Snimka stanja

procesa poduzeća

Prije implementacije novih sustava ili metodologija potrebno je napraviti pregled trenutnog stanja procesa i cjelokupnog poduzeća.

Obuhvaćaju se određeni odjeli kako bi se dobila što realnija slika, a kroz godine iskustva i rada osmislili smo vlastitu metodu s kojom, u puno kraćem vremenu, napravimo procjenu stanja.

Tijekom snimanja procesa identificiramo i ključne pokazatelje uspješnosti.

Ukoliko ih poduzeće nije definiralo, mogu se definirati tada ili se mogu postaviti nove ciljane vrijednosti.

Neka poduzeća se samostalno upuštaju u snimanje vlastitih procesa, no tada snimka stanja ne pokazuje realnu sliku.

Upravo iskustvo, metodologija snimanja procesa te objektivnost i znanje vanjskih stručnjaka omogućuju realnu snimku stanja procesa poduzeća.

Poduzeća se odlučuju na snimanje stanja iz više razloga:

Želja za unaprjeđenjem poslovanja
Interes za uvid u trenutno stanje procesa poduzeća
 Ulazak u projekt implementacije novog sustava ili metodologije
 Želja za usporedbom novog i starog stanja procesa

Želite li unaprijediti Vaše poslovanje?