LEAN CERTIFIKACIJSKI PROGRAM

U današnje vrijeme uz velik broj metoda za poboljšanje poslovanja poduzeća ističe se Lean menadžment

koji je najobuhvatniji i najsnažniji koncept za postizanje poslovne izvrsnosti.

ŠTO JE LEAN?

Lean je najobuhvatniji i najsnažniji koncept za upravljanje poslovnim procesima i postizanje poslovne izvrsnosti koji potječe iz Toyote. Njime se kontinuirano unapređuje poslovanje poduzeća, procesi i zaposlenici. Njegova najveća prednost je što jednako snažno unapređuje poduzeća koja su krizi, ona koja dobro posluju te žele postići rast ili poduzeća koja odlično posluju, ali im je cilj unaprjeđenje kvalitete na svim područjima.

ŠTO SE POSTIŽE CERTIFIKACIJOM?

Lean certifikat program traje 6 mjeseci kroz 6 radionica. Kroz tih 6 mjeseci polaznici će imati priliku detaljno savladati najvažnije alate Lean-a te provesti praktičan projekt primjene u svojim poduzećima. Kako bi se projekt proveo brže, efikasnije te sa što uspješnijim rezultatima, predlaže se da iz iste firme prijave barem tri zaposlenika. Cilj programa je osposobiti polaznike za samostalnu primjenu Lean alata te analizu, unaprjeđenje procesa i vođenje Lean projekata. Lean certifikat dobivaju svi polaznici koji će prisustvovati na svih 6 radionica.

PET TEMELJNIH NAČELA LEAN MENADŽMENTA

Lean menadžment također definira 8 vrsta gubitaka: prekomjernu proizvodnju, škart, nepotrebne pokrete, nepotrebne zalihe, prekomjernu obradu, čekanje, transport i nedovoljno korištenje potencijala zaposlenika. Kako bi se eliminirali gubici, Lean menadžment koristi svoje alate kao što su: Kaizen, 5S, Kaikaku, Mapiranje toka vrijednosti, JIT, TPM i mnogi drugi. Upravo zbog sveobuhvatnosti svojih načela i alata, Lean menadžment idealan je za primjenu u proizvodnim i uslužnim poduzećima, kao i u tijelima državne i lokalne uprave i samouprave.

Utvrditi vrijednost kupca

Mapirati tok vrijednosti

Ostvariti protočnost procesa

Uspostaviti povlačenje, tj. “pull” sustav

Težiti izvrsnosti eliminacijom gubitaka

KOME JE POTREBA LEAN CERTIFIKAT?

  • Voditeljima timova

  • Voditeljima odjela

  • Vlasnicima tvrtki

  • Zaposlenicima koji su odgovorni za cjelinu ili proces

  • Voditeljima timova

  • Svima koji žele unaprijediti svoje poslovanje

  • Svima koji žele povećati produktivnost i efikasnost

  • Voditeljima/direktorima odjela/funkcija/službi/procesa

ŠTO SE DOGAĐA KADA SE PRIMJENJUJE LEAN?

Dosadašnja iskustva primjene Lean principa i alata u poduzećima pokazala su da se njegovom primjenom vrlo brzo smanjuju troškovi poslovanja i zalihe, povećava se zadovoljstvo kupca, zaposlenici su motiviraniji za rad, skraćuje se vrijeme proizvodnje, pružanja usluge i isporuke proizvoda i usluga…

SMANJENJE BROJA OZLJEDA NA RADU
0
%
Nestle
POVEĆANA PRODUKTIVNOST
0
%
Boeing
0
%
Medtronic Xomed
SKRAĆENJE IZMJENE ALATA
0
%
Coca-Cola Hrvatska
SKRAĆENJE CIKLUSA PROIZVODNJE
0
%
Airbus
0
%
Medtronic Xomed
0
%
General Electric

ŽELIŠ SE EDUCIRATI O LEAN MANADŽMENTU?