Culis metodologija

Projekt “100 Pametnih tvornica”

U svijetu je naveliko započela digitalna transformacija industrije i poduzeća. Pojava novih digitalnih tehnologija (IoT, Big data, umjetna inteligencija, proširena stvarnost, robotizacija, 3D printanje) zahtijeva brze promjene kako na strateškoj tako i na operativnoj razini poslovanja poduzeća.

Kako bismo pomogli malim, srednjim i velikim poduzećima provesti brzu i efikasnu digitalnu transformaciju, razvili smo Culis metodologiju –  integralno inovativno rješenje koje omogućuje održivi rast i napredak poduzeća koristeći najbolje metode i tehnologije Lean menadžmenta i Industrije 4.0. Culis metodologija sjedinjuje Lean menadžment, digitalizaciju i Green menadžment.

Culis metodologija vodi menadžment bilo kojeg poduzeća kroz:

Optimizaciju procesa i postizanje izvrsnosti zaposlenika
5S i vizualni menadžment
Razvoj inovativnih povezanih, pametnih proizvoda i usluga
Kibernetsku sigurnost
Primjenu obnovljivih izvora energije
Transformaciju nusprodukata proizvodnje

U središtu Culis metodologije je čovjek – zaposlenik, menadžer, lider, vlasnik, kojem se na jednostavan način omogućuje usvajanje i primjenu novih digitalnih tehnologija. Za cijelo vrijeme implementacije Culisa, mendžmentu je na raspolaganju inovativno softversko rješenje Improve card, kojim se prate najvažniji pokazatelji uspješnosti vezano za resurse poduzeća.

Univerzalna Culis metoda se može primijeniti u zdravstvu, turizmu, poljoprivredi, komunalnim poduzećima, javnoj upravi i sveučilištima. Kako bi hrvatska i europska proizvodna poduzeća održala korak s konkurencijom, osmislili smo inovativni projekt “100 pametnih tvornica” kojim želimo pokrenuti pozitivne promjene i rast hrvatske i europske industrije.

Ciljevi koji se žele postići projektom “100 pametnih tvornica”

  • izgraditi veći broj pametnih tvornica za malo, srednje i veliko poduzetništvo kako bi im se osigurala pozicija na tržištima na kojima će se prodavati proizvodi prema zahtjevima 4. industrijske revolucije
  • poticati poduzeća da se razvijaju i koriste modele i tehnologije karakteristične za pametne tvornice
  • poticati razvoj znanja i vještina zaposlenika koji će raditi u pametnoj tvornici i pametnom poduzeću

Prelaskom na Pametnu tvornicu mogu se očekivati značajne uštede

10–30% veća produktivnost
20–30% kraće trajanje ciklusa proizvodnje
10–25% viša energetska efikasnost
25–40% manje manualnog rada
15–35% viši prihodi

Želite li unaprijediti Vaše poslovanje?