Dualne strategije za modernizaciju hrvatske industrije

U Opatiji, na 4.LSS konferenciji, započinje primjena Dualne strategije za modernizaciju hrvatske industrije   U Opatiji će se od 24.-25.5.2018 održati 4. Lean spring summit konferencija na kojoj će službeno započeti provedba Dualne strategije za modernizaciju industrije Republike Hrvatske. Ova strategija se zasniva na primjeni pet alata Lean menadžmenta i sedam faza digitalne transformacije poduzeća i organizacija, a proizišla je iz Nacionalne…