CULIS je inovativna filozofija transformacije poduzeća koja se temelji na tri stupa:

 

LEAN

Prvi korak transformacije koji osigurava optimizaciju i izvrsnost procesa te donosi brze rezultate kao što su povećanje produktivnosti, kraće vrijeme trajanja procesa, ušteda resursa, smanjenje troškova.

DIGITALIZACIJA

Omogućava dostupnost informacija, uvid u stanje procesa, transparentnu komunikaciju, jasne ciljeve i brže obavljanje posla. Fokus je na zaposlenicima koji koriste moderne tehnologije.

GREEN

Osim transformacije koja utječe na bolje poslovne rezultate, važno je voditi brigu i o optimalnom utrošku resursa, okolišu i društveno odgovornom poslovanju.
 
 

Zašto CULIS?

Proizvodna i uslužna poduzeća moraju prilagoditi svoje poslovanje tržišnoj situaciji, očekivanjima klijenata i trendovima, kako bi ostvarili poslovne rezultate. No, uz sve već navedeno, poduzeća moraju prilagoditi svoje poslovanje kako bi minimalizirali negativan utjecaj na okoliš.
 

 

Kako bi transformacija poduzeća bila uspješna, potrebno je optimizirati i posložiti poslovne procese, zatim provesti proces Digitalizacije te osigurati da je poslovanje društveno –odgovorno.

 

Naše dugogodišnje iskustvo i velik broj odrađenih projekata pokazali su da poduzeća postižu najbolju poslovnu transformaciju kombinirajući Lean, Digitalizaciju i Green, koji su baza CULIS metodologije.

 
 

U središtu CULIS metodologije je čovjek (zaposlenik, menadžer, lider, vlasnik) kojem se na jednostavan način omogućuje usvajanje i primjena novih digitalnih tehnologija.

 

Za cijelo vrijeme implementacije CULISa, menadžmentu je na raspolaganju inovativno softversko rješenje Improve card, kojim se prate najvažniji pokazatelji uspješnosti vezano za resurse poduzeća.

 

Primjena

 

Culis je osim u korporacijama i poduzećima, primjenjiv i u javnom sektoru i javnoj adminstraciji.

 
 
Javni sektor
Javna administracija
Korporacije
Poduzeća
 

Rezultati primjene CULISa

 

Transformacijom poduzeća pomoću Culis metodologije možete očekivati sljedeće rezultate:

 
 

Povećanje efikasnosti

Povećanje efikasnosti

Smanjenje otpada

Smanjenje otpada

Smanjenje CO2 emisija

Smanjenje CO2 emisija

Optimizacija procesa

Optimizacija procesa

Ušteda vremena

Ušteda vremena

Smanjenje troškova

Smanjenje troškova

Veće zadovoljstvo klijenata

Veće zadovoljstvo klijenata

Smanjenje broja grešaka

Smanjenje broja grešaka

Društveno odgovorno ponašanje

Društveno odgovorno ponašanje